Cvičení 1x týdně na 45 min. Tyto cvičební hodiny jsou určeny primárně pro předškoláky a jsou pro děti zdarma.  Cvičení probíhá v gymnastické tělocvičně (hala STARS), v tělocvičnách Mateřských škol a Základních škol, dle možností a zájmu jednotlivých MŠ. Gymnastická tělocvična dětem nabízí nové a neobvyklé možnosti sportovního vyžití (nářadí, náčiní, cvičební pomůcky – se kterými se děti běžně nesetkají). Důležité je také odborné vedení dětí, zajišťující nejen bezpečnost, ale také využití vhodných didaktických postupů s ohledem na věk dětí a zdravotní prospěšnost konkrétní pohybové aktivity. Během fungování projektu v roce 2012 byly nakoupeny nové cvičební pomůcky, určené pro tuto věkovou kategorii. Ty jsou využívány nejen při cvičení v gymnastické tělocvičně a část z nich lektorka převáží přímo do  Mateřských škol. 

     Pro tuto věkovou kategorii je velmi důležitá všestranná průprava, kterou sportovní gymnastika nabízí. Cílem není učení obtížných cviků (kterých se některé děti bojí) a hodnocení (známkování) dětí. Cílem je všestranný rozvoj a motivace. Tedy připravit cvičení v takové formě, aby děti bavilo (formou nejrůznějších her, básniček a písniček spojených s pohybem) a hlavně aby bavilo i ty děti, které nejsou pohybově nadané. 

 

 

Obsah hodiny pro děti Mateřských škol:

 

1. úvodní část – rušná – hry na zahřátí, rozpohybování

 

2. rozcvička – která obsahuje také posilovací – zpevňovací cviky a také cviky protahovací 

 

3. nácvik základních pohybových dovedností – které jsou určeny pro všechny 

· kotoul vpřed

· nácvik na stojku – průpravy (správné držení těla – bederní páteř)

· ručkování na bradlech (rozvoj síly HK, obratnosti, odvahy)

· výmyk na bradlech (síla, obratnost, odvaha)

· chůze po kladině (rovnováha, obratnost,  odvaha)

· různé formy poskoků a výskoků (odraz, rychlost, obratnost)

· opičí dráha, běhy (obratnost, rychlost)

· trampolína (ovládání vlastního těla, zpevněné držení, bezpečnost) 

 

      4.  uvolnění a protažení – relaxace